Disclaimer

De op deze website vermelde gegevens zijn door Harten & Partners slechts ter algemene informatie samengesteld en dienen niet als juridisch advies te worden beschouwd. Harten & Partners zijn niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens. De ontvangst van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen Harten & Partners en de ontvanger van de informatie. Internetabonnees en online lezers dienen het advies van een deskundige in te winnen alvorens naar deze informatie te handelen.

Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Harten & Partners hebben geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites.
 

Harten & Partners - Fiscale & Juridische diensten | info@hartenenpartners.nl